twitter facebook slideshare youtube vimeo pinterest googleplus

Friday, 14 September 2012 09:27

Abair Leat – ‘Acmhainn nuálach’ do labhairt na Gaeilge

PÓL Ó MUIRÍ Eagarthóir Gaeilge

‘ACMHAINN NUÁLACH, spreagúil,” a thugann Carmel Nic Eoin ar Abair Leat! (www.abairleat.com), cúrsa nua idirghníomhach ar líne do theagasc agus d’fhoghlaim na Gaeilge labhartha ag an dara leibhéal.

Tá 14 scoil i gCorcaigh ag píolótú an chúrsa, atá le seoladh i gColáiste Choilm, Co Chorcaí, Dé Luain, agus is é is cuspóir leis ábhar tacaíochta a sholáthar do dhaoine atá ag iarraidh Gaeilge a labhairt.

Dúirt Nic Eoin, comhordaitheoir náisiúnta leis an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal don Ghaeilge, go raibh pleananna ann go mbeadh an scéim, teanglann ar líne, in úsáid ar scoileanna uile an Stáit sa scoilbhliain amach romhainn.

Dúirt sí gurbh “acmhainn ilghnéitheach í a thacaíonn le hobair an mhúinteora Ghaeilge sa seomra ranga ach, ina theannta sin, a éascaíonn an fhoghlaim neamhspleách trí ghníomhaíochtaí cruthaitheacha agus deiseanna féinmheasúnaithe a chur ar fáil don fhoghlaimeoir lasmuigh den seomra ranga. Gné nuálach a bhaineann léi ná an chaoi ar féidir le tuismitheoirí agus le múinteoirí monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na scoláirí”.

Read more

Read 1074 times